WIRE TRANSFERS » the netherlands
Please fill in all information as requested. We cannot process your wire transfer without this information. Thank you!

Vul alle gevraagde informatie. We kunnen niet het verwerken van uw overschrijving, zonder deze informatie. Dank je wel!

Contact Information

Account Information

Your BTW/VAT code begins with the letters NL. You can find this number by calling your local tax office. Uw BTW / VAT-code begint met de letters NL. U vindt dit nummer door te bellen met uw lokale belastingkantoor.

The SWIFT is a standard identifier for banks. A SWIFT is either 8 or 11 digits long. You can find your bank's SWIFT code by looking on your bank statement or by contacting your bank. De SWIFT is een standaard identificatienummer voor de banken. Een SWIFT is 8 of 11 cijfers lang zijn. U kunt uw bank SWIFT-code door te kijken op uw bankafschrift of door contact met uw bank.

The IBAN code is 18 digits long, including the letters NL. You can find your IBAN code by looking on your bank statement or by contacting your bank. De IBAN-code is 18 cijfers lang, met inbegrip van de letters NL. U kunt uw IBAN-code door te kijken op uw bankafschrift of door contact met uw bank.

Transfer InformationIf you have any questions, please contact:
National Travel Events Management
4314 S Loop 289, Suite 300
Lubbock, TX 79413

Toll Free: 1-888-603-8747
Main Line: 806-794-3135
Fax: 806-687-3815

Email: events@nationaltravelsystems.com